en-USpl-PL

Zjazd

Kliknij w plakat aby uzyskać więcej informacji o programie zjazdu.

Wystawa

13.09.2010 r. o godz. 13:00 na Placu Artystów została otwarta wystawa prezentująca naszą Szkołę

 

Tablica "Barabasza"

W dniu 17.09.2010 r. została odsłonięta na obecnym budynku I LO tablica pamiątkowa poświęcona absolwentowi z 1938 r., legendarnemu dowódcy partyzanckiemu Marianowi Sołtysiakowi ps. „Barabasz”.

Nocne czytanie

Lekturą szkolnego "eposu" pt. "Pan Kuchnia" w Antykwariacie Naukowym im. Andrzeja Metzgera zainaugurowaliśmy 10 września 2010 r., w piątek  obchody 285 lecia Szkoły. Fragmenty utworu czytali: profesor Jan Wójcik, nauczyciel fizyki i wychowawca autora i bohatera  "eposu"; sam-autor Andrzej Barwicki i bohater " Kuchnia"- Bogdan Jarlaczyński oraz koleżanki i koledzy ze słynnej już klasy XI d  ich młodsi koledzy, obecni uczniowie.

Sprawozdanie ze Zjazdu Absolwentów

W październikowym numerze miesięcznika TERAZ ukazał się artykuł dotyczacy Zjazdu Absolwentów.  >>więcej informacji

PODZIĘKOWANIE

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 285. lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów „Żeromszczacy” serdecznie dziękują WSZYSTKIM – Firmom, Władzom Miasta i Województwa, Instytucjom Publicznym, Regionalnym Mediom, Osobom Prywatnym oraz Absolwentom - za okazaną życzliwość i pomoc przy organizacji obchodów.

Materiały zjazdowych

 MATERIAŁY ZJAZDOWE  „Żeromszczaków” dostępne
od 27 września 2010 r.
Antykwariat Naukowy im. Andrzeja Metzgera
 
ul. Sienkiewicza 13, tel./fax. 41-343-25-44,
 
Księgarnia „Pod Zegarem”
ul. Warszawska 6, tel. 41-343 31

   

    

Spotkania po latach

18 wrzesnia 2010 r. odbyły się spotkania klasowe, rocznikowe w budynkach starej i nowej szkoły.

  

  

Monografia szkoły

Zarząd Stowarzyszenia „Żeromszczacy” ogłasza subskrypcję na wielką monografię szkoły

I Liceum "Żeromskiego” to najstarsza szkoła w mieście i jedna z najstarszych szkół w kraju. Jej dzieje były burzliwe, szkoła ma grono zacnych wychowanków i wiele sukcesów. Jednak jej nietuzinkowa historia nie doczekała się całościowego opracowania naukowego. Tego zadania podjęli się dopiero kieleccy naukowcy – wychowankowie szkoły.
W związku z organizacją Zjazdu absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i 285 rocznicą jego powstania Zarząd Stowarzyszenia ogłasza subskrypcję na monografię: „Dzieje najstarszej szkoły średniej w Kielcach”.
Monografia składać się będzie z trzech obszernych tomów.
Tom pierwszy – syntetyczny opis historii szkoły w latach 1727 – 1945 przygotował w oparciu o materiały archiwalne oraz źródła drukowane polskie i rosyjskie, a także opracowania, pamiętniki i wspomnienia prof. dr hab. Adam Massalski.
Tom drugi – kronikarski zapis dziejów szkoły w latach 1945- 2000 opracowała prof. dr hab. Hanna Wojcik-Łagan.
Tom trzeci monografii stanowi słownik biograficzny zasłużonych dla polskiej oświaty, kultury i nauki nauczycieli oraz wybitnych uczniów szkoły autorstwa profesorów Adama Massalskiego i Jerzego Szczepańskiego.
Cena subskrypcji trzech tomów monografii wynosi 90 złotych.
Cena subskrypcji tomu I monografii – wynosi 30 złotych.
Cena subskrypcji tomu II monografii wynosi 35 złotych.
Cena subskrypcji tomu III monografii wynosi 25 złotych.
Zamawiać można całość lub poszczególne tomy poprzez wpłatę na konto zjazdu:
Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach "Żeromszczacy" Bank PeKaO SA
37 1240 1372 1111 0010 2413 7257 z dopiskiem-monografia.
Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko, dokładny adres oraz opis zamówienia-nr tomu i ilość egzemplarzy, a także zaznaczyć formę odbioru.
Wpłaty przyjmujemy do końca sierpnia br.
Odbiór  wydawnictwa osobiście w czasie trwania zjazdu lub przesyłką pocztową/kurierską na koszt adresata.
e-mail:info@zeromszczacy.kielce.pl i w Szkole tel. 41 361 28 16

Spotkanie

W dniu 15.10.2010 r. odbyło się spotkanie podsumowujące prace  Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów. Dziękujemy za współpracę.

Tablica pamiątkowa

W dniu 18.09.2010 r. została odsłonięta na dawnym budynku Szkoły tablica pamiątkowa poświęcona gen. Felicjanowi Sławojowi Składkowskiemu, premierowi ostatniego rządu II RP i absolwentowi naszej Szkoły

Sesja naukowa na UJK

W dniu 15.09.2010 r. godz. 17:00 odbyła się sesja naukowa poświęcona prezentacji sylwetki Felicjana Sławoja Składkowskiego.

Ognisko

W dniu 14.09.2010 r odbyło się ognisko w Niestachowie na szlaku oddziału  Mariana Sołtysiaka "Barabasza".