en-USpl-PL

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OD 05.10.2011 R.

1. Prezes - Magdalena Helis Rzepka
2. Wiceprezes - Tomasz Rutczyński
3. Sekretarz -  Piotr Szafraniec
4. Skarbnik - Jolanta Stefańska-Amerek
5. Członkowie:    
    - Iwona Duda
    - Jarosław Pawłowicz
    - Danuta Ziach

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 2010-2013

1. Prezes - Magdalena Helis Rzepka
2. Wiceprezes - Tomasz Rutczyński
3. Sekretarz -  Jolanta Stefańska-Amerek
4. Skarbnik - Jarosław Pawłowicz
5. Członkowie:    
    - Iwona Duda
    - Piotr Szafraniec
    - Danuta Ziach

KOMISJA REWIZYJNA 2010-2013

1. Przewodniczący - Andrzej Zagnieński
2. Członkowie: - Wiesława Stajura
    - Anna Zielińska

SĄD KOLEŻEŃSKI 2010-2013

1. Przewodniczący - Adam Massalski
2. Wiceprzewodniczący - Jolanta Daniel
3. Sekretarz - Janusz Pisowicz
4. Członkowie: - Alicja Bojarowicz
    - Elżbieta Wesołowska

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 2007-2010

1. Prezes - Maciej Ślefarski
2. Wiceprezes - Magdalena Helis Rzepka
3. Sekretarz - Barbara Kozubska
4. Skarbnik - Mariola Michalska
5. Członkowie:    
    - Dagmara Głodowicz Mazurek
    - Tomasz Rutczyński
    - Wiesława Stajura

KOMISJA REWIZYJNA 2007-2010

1. Przewodniczący - Andrzej Zagnieński
2. Członkowie - Maciej Szydłowski
- Anna Zielińska

SĄD KOLEŻEŃSKI 2007-2010

1.  Alicja Bojarowicz
2.  Zdzisław Kwiatkowski

3.  Paweł Pierściński
4.  Andrzej Wójcik
5.  Maciej Zarębski